Podkarpackie Stowarzyszenie Na Rzecz Dzieci z Porażeniem Mózgowym

Read More

Pellentesque habitant morbi tristique senectus et netus et malesuada fames ac turpis egestas. Vestibulum faucibus consequat tellus non vestibulum. Phasellus tortor mi, faucibus sit amet ullamcorper nec

Read More

Aktualności

Witamy w serwisie Podkarpackiego Stowarzyszenia na Rzecz Dzieci z Porażeniem Mózgowym

Szanowni Państwo

Członkowie Stowarzyszenia „Daj Szansę”

Podkarpackie Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci z Porażeniem Mózgowym „Daj Szansę” na podstawie Statutu oraz Uchwały podjętej na posiedzeniu Zarządu w dniu 05 czerwca 2019 r. zwołuje:

Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia w dniu 22.06.2019 r. o godzinie 9.00, które odbędzie się w placówce należącej do Fundacji „Asyk”, ul. Dąbrowskiego 58a w Rzeszowie.
Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w zebraniu.

Celem zwołania Walnego Zebrania jest:
1. Złożenie przez Zarząd Stowarzyszenia i Komisję Rewizyjną sprawozdań z realizacji zadań w roku 2018
2. Określenie planu działalności.

PLAN WALNEGO ZEBRANIA:
1. Sprawdzenie obecności oraz sporządzenie listy uczestników.
2. Otwarcie obrad
3. Wybór Przewodniczącego i Sekretarza obrad
4. Przyjęcie porządku obrad
5. Złożenie przez Zarząd sprawozdań ze zrealizowanych zadań w 2018 r.
6. Złożenie przez Komisję Rewizyjną sprawozdania z oceny działalności Stowarzyszenia w 2018 r.
7. Przedstawienie planu działalności Stowarzyszenia na lata 2019/2020
8. Dyskusja nad planem działalności
9. Podjęcie uchwały
10. Podsumowanie zebrania, wolne wnioski.
W przypadku braku niezbędnej frekwencji termin drugiego Walnego Zebrania wyznacza się w tym samym dniu (tj. 22 czerwca 2019 r.) na godzinę 9.30.

Z poważaniem,
Zarząd Podkarpackiego Stowarzyszenia
Na Rzecz Dzieci z Porażeniem Mózgowym
„Daj Szansę”

Read More