Czym jest MPDz?

Mózgowe porażenie dziecięce nie jest chorobą.

Jest zespołem objawów, wynikających z trwałego uszkodzenia mózgu, znajdującego się w stadium niezakończonego rozwoju. Uszkodzenie mózgu może polegać na ubytku tkanki nerwowej lub jej wadliwym funkcjonowaniu. Obraz tych objawów zmienia się wraz z wiekiem dziecka
Objawy kliniczne pojawiają się stopniowo zgodnie z porządkiem dojrzewania poszczególnych struktur mózgowych.

Czym jest mózgowe

Lokalizacja uszkodzenia mózgu warunkuje deficyty różnych funkcji: ruchu, wzroku, mowy, funkcji poznawczej i emocjonalnej. Rozległość i cechy uszkodzenia wpływają na intensywność objawów klinicznych i rokowanie – od łagodnej spastyczności kończyn dolnych z prawidłowym poziomem umysłowym, po ciężkie postacie uszkodzenia mózgu sprzężone z zupełnym brakiem autonomii, możliwości komunikowania się i z padaczką (Kułakowska 2003).

Częstość występowania mózgowego porażenia dziecięcego to 1,5 do 3 na 1000 żywo urodzonych. Największe ryzyko nieprawidłowego rozwoju dotyczy noworodków urodzonych przedwcześnie. Postawienie diagnozy MPD jest zadaniem trudnym i odpowiedzialnym. Zazwyczaj jest to około 18-24 m.ż.

Różnorodność objawów wynika z rozległości i lokalizacji obszarów uszkodzenia mózgu dziecka. Najbardziej widoczne są zaburzenia ruchu i postawy: porażenia , niedowłady, zaburzenia napięcia mięśniowego, ruchy mimowolne, zaburzenia równowagi i niezborność ruchów.

Dodatkowo mogą występować:

 • zaburzenia mowy
 • zaburzenia wzroku
 • zaburzenia słuchu
 • upośledzenie umysłowe
 • padaczka
 • zaburzenia zachowania
 • zaburzenia emocjonalne
 • oraz mikrodeficyty (zaburzenia koordynacji-wzrokowo-ruchowej, lateralizacji, zaburzenia schematu własnego ciała i brak orientacji w przestrzeni, zaburzenia myślenia abstrakcyjnego, zaburzenia koncentracji uwagi, zaburzenia analizy oraz syntezy wzrokowej i słuchowej, i inne.)

Nie ma dwojga dzieci ze ściśle jednakowym obrazem tego zespołu. Nie można ich więc ze sobą porównywać.

Postacie Kliniczne MPD:

 • Połowiczy niedowład kurczowy, hemiplegia (porażenie połowicze)
 • Obustronny niedowład kurczowy, diplegia (spastyczne porażenie głównie kończyn dolnych
 • Tetraplegia i triplegia spastyczna ( spastyczne porażenie trój- i czterokończynowe)
 • Tetraplegia z choreoatetozą( porażenie czterokończynowe z niezależnymi od woli dziecka ruchami tułowia i kończyn)
 • Choreoatetoza ( niezależne od woli dziecka ruchy tułowia i kończyn)
 • Ataksja (zaburzenia równowagi, drżenia i brak koordynacji rąk, zaburzenia mowy, niezborność ruchów)
 • Encefalopatie wiotkie( ciężkie uszkodzenia z niskim napięciem mięśniowym) (Kułakowska,2003)

Przygotowano na podstawie Książki „Sztuka małych kroków” pod redakcją Małgorzaty Jagody

 

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit pretium urna quis tortor consectetur et pretium elit