Dokumenty

Deklaracja członkowska:

Deklaracja Członkowska

 Statut:

Statut – Stowarzyszenie Daj szansę

 

 

SPRAWOZDANIA 2013

sprawozdanie merytoryczne za rok 2013

Bilans 2013 (2) (1)

Rachunek wyników 2013

Informacja dodatkowa 2013 (1)

SPRAWOZDANIA 2014

Wprowadzenie do sprawozdania za 2014

Sprawozd.merytoryczne za 2014

Bilans

Informacja dodatkowa

Rachunek zysków i strat za 2014

 

SPRAWOZDANIA 2015

Wprowadzenie do sprawozdania 2015

Sprawozdanie merytoryczne 2015

Bilans

Rachunek zysków i strat 2015

Informacja dodatkowa

SPRAWOZDANIA 2016

Bilans aktywa za 2016

Informacja uzupełniająca do bilansu za 2016

Informacja dodatkowa do bilansu za 2016

Rachunek zysków i strat za 2016

Sprawozdanie merytoryczne za 2016

 

SPRAWOZDANIA 2017

Bilans_2017

Informacja dodatkowa_2017

Rachunek zysków i strat_2017

Sprawozdanie merytoryczne_2017

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego_2017

 

SPRAWOZDANIA 2018

Bilans_2018

Informacja dodatkowa_2018

Rachunek zysków i strat_2018

Sprawozdanie merytoryczne_2018

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego_2018

 

 

„Chcesz zostać członkiem Stowarzyszenia? 

Wszystkie osoby, które chcą wstąpić do naszego Stowarzyszenia proszone są o wypełnienie Deklaracji Członkowskiej (zamieszczonej poniżej) a następnie przesłanie jej na adres e-mailowy Stowarzyszenia (tj. stowarzyszenie.mpdz@onet.pl). Na najbliższym zebraniu Stowarzyszenia nowi członkowie poproszeni zostaną o uzupełnienie podpisu na Deklaracji. W przypadku pytań prosimy o kontakt telefoniczny 794 890 711.

Dziękujemy

 

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit pretium urna quis tortor consectetur et pretium elit